Termeni şi condiţii

Atenționare
Acest website işi propune să informeze publicul prin intermediul unor articole complete şi practice privind ingrijirea seniorilor.
Cu toate acestea insă, toate informaţiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în www.ingrijire-seniori.com sau în orice alt produs care este realizat şi promovat de www.ingrijire-seniori.com  nu reprezintă activitate de consultanţă medicală.
Sfaturile noastre sunt realizate pentru situaţii standard, şi nu sunt adaptate situaţiei dvs. particulare. De aceea, vă recomandăm ca, inainte de a aplica aceste sfaturi la situaţia dvs. particulară, să cereţi părerea unui specialist în medicină.

www.ingrijire-seniori.com nu poate fi făcut răspunzător în nici o măsură, pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de www.ingrijire-seniori.com.

Termeni si conditii de acces a siteului www.ingrijire-seniori.com
Vă rugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie. Prin accesarea siteului www.ingrijire-seniori.com aflat la adresele http:// www.ingrijire-seniori.com si http:// ingrijire-seniori.com, denumit în continuare „Ingrijire-seniori.com”, sau prin orice alt fel de accesare a conţinutului acestui website, sunteţi ţinut să respectaţi termenii documentului de mai jos asupra căruia sunteţi de acord implicit prin utilizarea lui.
În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părasiţi Ingrijire-seniori.com şi să nu mai accesaţi acest site. Orice acces al Ingrijire-seniori.com va fi consideram, de acum incolo, un accept al termenilor si condiţiilor conţinute in documentul de mai jos.

1. Protecţia proprietaţii intelectuale
2. Utilizarea conţinutului
Ingrijire-seniori.com
3. Suspendarea accesului
4. Modificari aduse siteului
5. Inregistrare, parole și responsabilitati
6. Confidențialitate
7. Forumuri publice
8. Lipsa garanției, li declinări de răspundere
9. Forță majoră
10. Diverse
11. Lege aplicabile și jurisdicție
12. Dreptul de retragere și excepțiile de la acest drept

Termenii prezentului document datează de la 1 februarie 2018.

1. Protecția proprietații intelectuale
Conținutul şi designul Ingrijire-seniori.com, precum şi orice alt material având legatură cu Ingrijire-seniori.com trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „Conţinut Ingrijire-seniori.com”), aparţin Ingrijire-seniori.com şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Ingrijire-seniori.com fără a deţine o permisiune scrisă din partea Ingrijire-seniori.com.

De asemenea, sunteţi de acord ca prin scrierea unui material (articol, comentariu, post în forum, precum şi orice alt tip de mesaj publicat) în Ingrijire-seniori.com, transmiteţi Ingrijire-seniori.com un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum şi orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul Ingrijire-seniori.com şi produselor Ingrijire-seniori.com, pe toată durata de existenţă a drepturilor de autor asupra materialelor in cauză.

2. Utilizarea conţinutului Ingrijire-seniori.com
Puteţi copia şi printa Conţinutul Ingrijire-seniori.com doar pentru folosinţa dvs. personală, lipsită de intenție comercială. Cu expecția celor spuse mai sus, Conţinutul Ingrijire-seniori.com nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.
Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Ingrijire-seniori.com:
a. reproducerea sau stocarea Continuţului Ingrijire-seniori.com, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului Ingrijire-seniori.com, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Ingrijire-seniori.com.
c. indepărtarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al Ingrijire-seniori.com asupra Conţinutului Ingrijire-seniori.com.
Orice utilizare a conţinutului Ingrijire-seniori.com în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a continutului Ingrijire-seniori.com în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@ingrijire-seniori.com

3. Suspendarea accesului
Ingrijire-seniori.com poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să inceteze accesul dvs. la Conţinutul Ingrijire-seniori.com sau la o parte a acestui conţinut.

4. Schimbări ale siteului
Ingrijire-seniori.com işi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale Conţinutului său. De asemenea, Ingrijire-seniori.com iţi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul său conţinut.

5. Inregistrare, parole şi responsabilităţi
Accesul dvs. la anumite servicii şi informaţii din cadrul siteului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. INGRIJIRE-SENIORI.COM nu vă va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiţi această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi log off / sign out din contul dvs. în Forumul, Chatul sau alte servicii online oferite de INGRIJIRE-SENIORI.COM, la sfârşitul fiecărei sesiune de utilizare a acestora. Vă sfătuim de asemenea să inchideţi fereastra browserului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dvs. în siteurile sau serviciile furnizate de INGRIJIRE-SENIORI.COM
Aceste sfaturi sunt destinate să inlăture accesul persoanelor neautorizate la informaţiile dvs. personale sau la corespondenţa dvs. atunci când lucraţi într-o reţea de computere aflată într-un loc public. (în cafenelele internet, spre exemplu).
Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informaţia personală, INGRIJIRE-SENIORI.COM nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm aşadar ca orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.
Fiecare inregistrare se face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (username şi parola) în contul Ingrijire-seniori.com, indiferent ca accesul se realizează de către un utilizator sau mai mulţi. Ingrijire-seniori.com nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei reţele la Conţinutul său. În situaţia în care se descoperă accese de acest gen, Ingrijire-seniori.com işi rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul dvs. la Conţinutul său,

6. Acord de confidenţialitate
Informaţia pe care dvs. o furnizaţi despre dvs. către Ingrijire-seniori.com va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Acordului de Confidenţialitate al Ingrijire-seniori.com.

7. Platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de Ingrijire-seniori.com
Ingrijire-seniori.com vă poate pune la dispoziţie forumuri de discuţie, clienţi de CHAT, clienţi de Instant Messenger şi alte platforme de comunicare între dvs. şi ceilalţi utilizatori Ingrijire-seniori.com. În ideea în care Ingrijire-seniori.com nu poate şi nici nu este interesat de filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicaţie, ne rezervăm dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restrictiona accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicatie.
Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru continutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să ştiţi că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Ingrijire-seniori.com este supusă următoarelor limitări:
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri şi servicii.
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Ingrijire-seniori.com nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că aceasta se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Ingrijire-seniori.com sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie. Mai mult, contul dvs. de email pe care Ingrijire-seniori.com vi-l poate pune la dispoziţie este limitată de folosirea acestuia doar în conformitate cu cerinţele legii sau ale moralei.
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea „confidenţial” sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă al unui produs sau serviciu.
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care contin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, care incalcă în oprice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ.
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot intrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea Ingrijire-seniori.com sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
– Nu puteţi colecta nici un fel de informaţie indentificabilă personală de la utilizatorii sau membri Ingrijire-seniori.com.
– Nu puteti restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de Ingrijire-seniori.com.
– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.
Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicaţie Ingrijire-seniori.com (chat, forum, email, mesaje private, liste de discuţii, etc.), sunteţi de acord ca dumneavoastră sunteti singurul responsabil şi veti despăgubi Ingrijire-seniori.com pentru price pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmitereii sau referinţei de către dvs. a unor mesaje al căror conţinut incalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent.
Forumul, Chatul Ingrijire-seniori.com, precum şi orice altă platformă de comunicaţie Ingrijire-seniori.com care face posibilă publicarea unor texte/articole/opinii conţin mesaje trimise de utilizatori, asupra cărora Ingrijire-seniori.com nu are nici un control. Ingrijire-seniori.com nu poate garanta acurateţea, integritatea sau calitatea acestor mesaje. Unii utilizatori pot inţelege că este mai simplu să incalce regulile statuate în acest acord, şi, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate inșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneţi inainte de a folosi informaţia cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiţie sau orice alta acţiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau al unor terţi. Imaginea prezentantă de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate.
Prin publicarea unui mesaj al dvs. pe unul dintre Forumurile Ingrijire-seniori.com sau prin publicarea pe site, acolo unde acest lucru este posibil, a unui comentariu cu privire la unul dintre articolele publicate în Ingrijire-seniori.com, sunteţi de acord să cedaţi Ingrijire-seniori.com dreptul nelimitat şi neexclusiv de a reproduce, modifica, traduce, publică, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta.

8. Atentie !
Deşi în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii articolelor publicate în site, Ingrijire-seniori.com nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa continutului său, a siteului Ingrijire-seniori.com, a software-ului Ingrijire-seniori.com ori a produselor şi serviciilor apărute sub egida Ingrijire-seniori.com. Ingrijire-seniori.com nu işi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a intreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă Ingrijire-seniori.com vă atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.
Ingrijire-seniori.com nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, Ingrijire-seniori.com nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe site sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive.
La cererea Ingrijire-seniori.com, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Ingrijire-seniori.com pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a incălcarii de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

9. Forţă Majoră
Ingrijire-seniori.com, afiliaţii sau şi în general, furnizorii de informaţie către Ingrijire-seniori.com nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o intârziere sau eroare în continutul furnizat de publicatiile Ingrijire-seniori.com, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Ingrijire-seniori.com. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la Ingrijire-seniori.com, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat în sistemele Ingrijire-seniori.com, erorile de operare, greva, etc.

10. Diverse
Schimbarea termenilor prezentului acord. Ingrijire-seniori.com este indreptăţit, fără notificare şi fără indeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica insă, Ingrijire-seniori.com vă va notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în pagina siteului a noilor condiţii. Accesul în site şi folosirea serviciilor Ingrijire-seniori.com după momentul notificării privind schimbările acordului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.
De asemenea, unele servicii oferite de Ingrijire-seniori.com pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afisaşi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi inainte de folosirea serviciului.
Publicitatea şi continutul furnizat de alte părţi. Părţi ale conţinutului inclus în Ingrijire-seniori.com pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Ingrijire-seniori.com are incheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul conţinutului Ingrijire-seniori.com pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Ingrijire-seniori.com nu este responsabil în nici o măsura asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Ingrijire-seniori.com nu este responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din Ingrijire-seniori.com.
Notficări: Orice notificare către Ingrijire-seniori.com trebuie trimisă în scris, prin intermediul postei sau al faxului, sau prin e-mail, la adresa: contact@ingrijire-seniori.com

11. Legea care guvernează acordul
Drepturile şi obligaţiile părtilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în fata instanţelor româneşti.

12. Dreptul de retragere si exceptiile de la acest drept

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanţă, Consumatorul are dreptul  de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile incepând de la ziua în care întra în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.

Excepţii

Potrivit prevederilor art.16 din OG 34/2014 nu pot fi denunţate contractele care au ca obiect furnizarea următorelor categorii de produse (extras):

– Software, licenţe desigilate (Sisteme de operare, aplicaţii, antivirusi etc.), jocuri desigilate, extensii de garanţie desigilate;

– Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpăratorului.

Va mulţumim,
Echipa Ingrijire-seniori.com